Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

III/4206 Pouzdřany, most ev.č.4206-2

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
okres:Břeclav

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 23 053 763  Kč
z toho ERDF 23 053 763  Kč
místo realizace projektu Pouzdřany
začátek realizace 13.05.2013
ukončení realizace 31.08.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silničního mostu na silnici III.třídy III/4206 a navazujících úseků silnice na obou koncích mostu. Navržená délka rekonstrukce komunikace, včetně mostu, je 73,60 m. Most se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Břeclav a převádí komunikaci III/4206 přes elektrifikovanou trať SŽDC v obci Pouzdřany. Dle katastrální mapy se místo stavby nachází na katastrálním území Pouzdřany. Silnice III/4206 je využívána jako příjezdová komunikace do obce.
Silniční vozidla projíždějící po tomto úseku komunikace způsobují mnoho nežádoucích vlivů. Realizací se sníží nepříznivé dopady dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, a to zejména zlepšením podmínek pro život obyvatel v důsledku snížení vibrací, hluku, prašnosti a emisí.
Stavbou mostu ev.č. 4206-2 dojde ke zlepšení provozu na komunikaci. Dochází k úpravě šířkových a výškových parametrů komunikace, provedení chodníku pro pěší. Významným způsobem vzroste bezpečnost dopravy.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939