Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/152 Ivančice - Polánka

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Znojmo

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 54 956 924  Kč
z toho ERDF 54 956 924  Kč
místo realizace projektu Ivančice
začátek realizace 01.04.2013
ukončení realizace 31.08.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II.třídy II/152 mezi městem Ivančice a obcí Polánka, zahrnující průtahy těmito obcemi a extravilánový úsek mezi obcemi. V rámci projektu bude vybudována okružní křižovatka v místě křížení se silnicí II/413. Celková délka rekonstruovaných komunikací je 7,12 km. Tato stavba navazuje na již relizovaný projekt ROP II/152 Jamolice - Polánka a Ivančice most 152-028.
Komunikace II/152 je dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje a Návrhové kategorizace krajských silnic tahem krajského významu a významnou spojnicí se sousedním krajem Vysočina.
Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně-technický stav silnice II/152. Vzhledem k intenzitám dopravy je současný dopravně-bezpečnostní stav komunikace je nevyhovující.



Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943