Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

III/3783 Holštejn, most 3783-1

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 38 953 537  Kč
z toho ERDF 38 953 537  Kč
místo realizace projektu Holštejn
začátek realizace 01.09.2013
ukončení realizace 30.11.2014

Projektový záměr:

Projekt řeší rekonstrukci silnice II. třídy II/378 a silnice III. třídy III/3783. Silnice II/378 zahrnuje extravilánový úsek od křižovatky se silnicí III/3785 (směr Kulířov) a III/37924 (směr Krásenko) po začátek obce Lipovec a intravilánový úsek v průtahu touto obcí. Silnice III/3783 zahrnuje intravilánový úsek v průtahu obcí Lipovec a extravilánový úsek Lipovec - křižovatka se silnicí II/373. Celková délka rekonstruovaných komunikací je 5,735 km (extravilán 3,851 km, intravilán 1,880 km). V rámci projektu bude provedena novostavba mostu ev. č. 3783-1 na silnici III/3783 v místě propadání potoku Bílá voda u obce Holštejn.
Rekonstrukcí se výrazně se zvýší dopravní obslužnost okolních obcí a dopravní dostupnost samotného regionálního centra Blansko, které je zároveň správní obcí celé oblasti. Lepší dostupnost oblasti přinese lepší mobilitu obyvatel a dostupnost pracovních příležitostí.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939