Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 57 268 208  Kč
z toho ERDF 57 268 208  Kč
místo realizace projektu Těšany - Borkovany - Kašnice
začátek realizace 01.03.2014
ukončení realizace 31.08.2015

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II.třídy II/380 mezi obcí Těšany a městem Klobouky u Brna. Jedná se o extravilánový úsek v celkové délce 7,90 km. Tato stavba navazuje na již relizovaný projekt ROP II/380 Těšany průtah.
Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně-technický stav silnice II/380. Vzhledem k intenzitám dopravy je současný dopravně-bezpečnostní stav komunikace nevyhovující.Silniční vozidla projíždějící po předmětném úseku komunikace způsobují mnoho nežádoucích vlivů.
Realizací se sníží nepříznivé dopady dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo okolních obcí, a to zejména zlepšením podmínek pro život obyvatel v důsledku snížení vibrací, hluku, prašnosti a emisí.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943