Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/408 Dyjákovice průtah

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Znojmo

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 70 711 261  Kč
z toho ERDF 70 711 261  Kč
místo realizace projektu Dyjákovice
začátek realizace 14.10.2013
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy II/408 v průtahu obcí Dyjákovice. Silnice II/408 je důležitou krajskou komunikací obsluhující obce a města v příhraniční oblasti s Rakouskem, tvořící východní obchvat města Znojma a také spojující Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.
Součástí projektu je rekonstrukce celého intravilánového úseku silnice II/408 v obci v délce 1,642 km a napojení dvou komunikací III. třídy (III/40843 a III/40844) v délce dohromady 0,084 km. Celková délka rekonstruovaných komunikací je tak 1,726 km.
Tato stavba navazuje na dříve realizované projekty II/408 Hevlín-Dyjákovice a II/408 Suchohrdly - Hodonice -Dyjákovice extravilán, a také souvisí s dalšími realizovanými nebo připravovanými projekty zaměřenými na rekonstrukci průtahů obcemi na trase silnice II/408:
II/408 Krhovice, průtah,
II/408 Valtrovice, průtah,
II/408 Hrádek, průtah,
II/408 Dyje průtah.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576