Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dopravní terminál u škol v ulici Hradecká

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Město Telč
dotace 5 291 242  Kč
z toho ERDF 5 291 242  Kč
místo realizace projektu Telč, Hradecká
začátek realizace 03.06.2013
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

Předkládaný projekt řeší vybudování dopravního terminálu v ulici Hradecká. Záměrem projektu je řešení současného nevyhovujícího stavu VHD v této lokalitě města Telče. Po městském nádrží se jedná o druhé nejfrekventovanější místo veřejné dopravy s počtem vyšším než 60 denních spojů.Nyní jsou autobusová stání řešena nevhodně po obou stranách velmi frekventované komunikace II. třídy č. 406 (s denním provozem 4 500 vozidel).
Dopravní terminál bude zahrnovat vybudování zálivu pro stání autobusů včetně nové autobusové čekárny pro cestující. Tento záliv budou využívat autobusové spoje přijíždějící z obou směrů komunikace.Dále zde bude vybudováno parkoviště pro uživatele veřejné dopravy typu P&R. Parkoviště bude se stáním autobusů propojena bezbariérovým chodníkem. Další aktivitou projektu je vybudování stání pro kola, včetně pořízení venkovního mobiliáře.
Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé využívající veřejnou dopravu (tj. žáci/studenti a pracující). Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576