Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II.etapa

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Statutární město Jihlava
dotace 15 617 830  Kč
z toho ERDF 15 617 830  Kč
místo realizace projektu Jihlava
začátek realizace 28.02.2014
ukončení realizace 30.11.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je vybudování uceleného systému dopravní telematiky pro zajištění preference MHD ve statutárním městě Jihlava, který zajistí vozidlům MHD přednostní a plynulý průjezd přes světelná signalizační zařízení (SSZ) před ostatní dopravou. V rámci projektu budou instalována zařízení dopravní telematiky na všech křižovatkách (resp. přechodech pro chodce) ve městě opatřených SSZ, bude vybudován nový SSZ na frekventovaném přechodu pro chodce v ul. Žižkova, provedeny nezbytné rekonstrukce části SSZ a souvisejících zařízení, které podmiňují efektivní fungování daného systému, a pořízeno příslušné technologické a programové vybavení. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Jihlavy veřejnou dopravou pro jeho obyvatele a návštěvníky, zvýšení plynulosti a spolehlivosti MHD a její podpora jako ekologické formy dopravy a alternativy k individuální automobilové dopravě, zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na SSZ a zvýšení komfortu všech cestujících MHD.

 Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576