Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Břeclav - cyklostezka v bývalém Cukrovaru

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
kraj:Jihomoravský

žadatel Město Břeclav
dotace 2 594 548  Kč
z toho ERDF 2 594 548  Kč
místo realizace projektu Břeclav
začátek realizace 01.03.2014
ukončení realizace 30.11.2014

Projektový záměr:

Projekt nabízí komplexní řešení dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu v lokalitě bývalého Cukrovaru vybudováním nové obousměrné cyklistické stezky a komunikace pro pěší, včetně oddychových ploch a navazující zeleně. Výstavbou dojde k jasnému vymezení prostoru určeného pro cyklisty a chodce, který bude přizpůsoben i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a opatřen příslušným svislým i vodorovným dopravním značením.
Celková délka obousměrné cyklostezky je 518 m, délka vybudované komunikace pro pěší je 630 m. Cyklostezka se napojuje na ulici U Stadionu a pokračuje podél řeky Dyje směrem od centra města Břeclav. Návrhové řešení vychází ze strategického dokumentu města Břeclav (Generel cyklistické dopravy 2009 - trasa A) a z dopravního hlediska přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a snížení nehodovosti v této lokalitě.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576