Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Cyklostezka R03 Staré Hory - Romana Havelky a cyklostezka B02 II, Jihlava

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Statutární město Jihlava
dotace 5 850 083  Kč
z toho ERDF 5 850 083  Kč
místo realizace projektu Jihlava, Romana Havelky
začátek realizace 31.03.2014
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

Záměrem projektu je rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě o dva nové úseky a zajištění bezpečného a pohodlného pohybu cyklistů při cestě do školy, zaměstnání a při volnočasových aktivitách. Předmětem výstavby je cyklostezka R03, která začíná jako napojení na již realizovanou cyklostezku R 02 vedoucí z centra města směrem na Horní Kosov a končící u chodníku na ulici Na Dolech. Navržená cyklostezka R03 řeší odklon cyklistické dopravy z frekventované silnice II/523 (ulice na Dolech). Druhým úsekem navržené stavby je cyklostezka B02 II, která odvede cyklisty z ulice Okružní a navede je bezpečně na nově zbudovaný přejezd pro cyklisty na křižovatce ulic Okružní a Úvoz. Projektem dojde k zokruhování a propojení stávajících tras, které umožní plynulý a bezpečný pohyb cyklistů po městě. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro nemotorovou dopravu, oddělení cyklistické dopravy od dopravy motorové a postupné snižování používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576