Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/408 Suchohrdly u Znojma - Přímětice - I/38 (extravilány)

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Znojmo

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 19 447 385  Kč
z toho ERDF 19 447 385  Kč
místo realizace projektu Suchohrdly u Znojma
začátek realizace 16.11.2013
ukončení realizace 30.09.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/408 ve 3 extravilánových úsecích:
- křižovatka se silnicí I/38 - Přímětice (stavba 1)
- Přímětice - Kuchařovice (stavba 3)
- Kuchařovice - Suchohrdly (stavba 5)
Celková délka rekonstruovaných úseků komunikace II/408 je 5,072 km.
Tato stavba přímo navazuje na realizovaný projekt rekonstrukce extravilánových úseků II/408 Suchohrdly-Dyjákovice extravilán, projekt výstavby okružní křižovatky silnic II/408 a II/399, a také na připravované projekty průtahů obcemi Přímětice (stavba 2), Kuchařovice (stavba 4) a Suchohrdly (stavba 6).
Silnice II/408 je důležitou krajskou komunikací obsluhující obce a města v příhraniční oblasti s Rakouskem, tvořící východní obchvat města Znojma a také spojující Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

 Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576