Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/422 Čejkovice průtah III. stavba

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Hodonín

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 9 130 458  Kč
z toho ERDF 9 130 458  Kč
místo realizace projektu Čejkovice
začátek realizace 01.06.2014
ukončení realizace 30.09.2014

Projektový záměr:

Projekt řeší rekonstrukci silnice II. třídy II/422 v intravilánu obce Čejkovice (od křižovatky se silnicí III/4259 po konec obce směrem na Čejč) v celkové délce 0,938 km. Tato stavba přímo navazuje na již realizovaný úsek II/422 Čejkovice průtah I.stavba a úseky v realizaci II/422 Čejkovice průtah, II. stavba a II/422 Čejkovice - Velké Bílovice. Ve fázi přípravy je rovněž navazující extravilánový úsek II/422 Čejč - Čejkovice.
Projekt se zaměřuje především na stavebně-technické a bezpečnostní parametry komunikace II/422 a na negativní dopady této komunikace na životní prostředí a obyvatele obce Čejkovice.
Úsek komunikace II/422 je vlivem projíždějících vozidel ve špatném stavu a je značně poškozen. Vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení silnice je nutno tento nevyhovující stav řešit.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 19576