Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Naučná stezka - turisticky zajímavé cíle v okolí města Veselí nad Moravou

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Jihomoravský
okres:Hodonín

žadatel Město VESELÍ NAD MORAVOU
dotace 2 509 385  Kč
z toho ERDF 2 509 385  Kč
místo realizace projektu Veselí nad Moravou
začátek realizace 01.10.2013
ukončení realizace 30.08.2014

Projektový záměr:

Obsahem předkládaného projektu je vybudování naučné stezky včetně doplňkového zařízení, která se skládá ze dvou okruhů. První okruh (o délce cca 10 km) je určen pro pěší turistiku a druhý okruh (o délce cca 20 km) je určen pro cyklisty ve formě cyklotrasy, tedy trasy upravené pro terénní kola. Oba okruhy jsou navíc voleny tak, aby bylo možné do aktivit zapojit také rodiny s dětmi, tedy zkrátit délku obou okruhů na cca 5 km.
Vybudováním naučné stezky se zpřístupní památky regionálního i nadregionálního významu (památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých památek Ministerstva kultury ČR), kulturní, technické a přírodní památky a historické dědictví města Veselí nad Moravou a nejbližšího okolí. Zároveň tím žadatel vytváří dobré podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu a současně zde zvyšuje podíl ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu.
Naučná stezka je využitelná především pro vzdělávání osob všech věkových skupin a aktivní odpočinek.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943