Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Statutární město Jihlava
dotace 30 876 560  Kč
z toho ERDF 30 876 560  Kč
místo realizace projektu Jihlava
začátek realizace 03.02.2014
ukončení realizace 01.03.2015

Projektový záměr:

Vybudování rozsáhlého oddechového a sportovního centra na dosud nevyužívaném pravém břehu řeky Jihlavy.
Veřejné prostranství bude využíváno pro neorganizované volnočasové a sportovní aktivity obyvatel města a bude napojeno na již vybudovanou infrastrukturu při ulici Romana Havelky (cyklostezka, Vodní ráj, obchodní centra). Cílem projektu je rozšíření infrastruktury pro volný čas, podpora zdravého životního stylu a pohybových aktivit obyvatel města vedoucích ke zvýšení kvality života.
Projekt bude zahrnovat vybudování páteřní cyklostezky s napojením a zokruhováním na stávající stezku podél ulice Romana Havelky, dráhu a okruh pro in-line bruslení, stezky pro pěší, travnatou plochu pro míčové hry, dětské hřiště a rozsáhlý skatepark. Součástí projektu bude i lávka přes řeku Jihlavu a veřejné osvětlení. Terénní úpravy zajistí ve vybraných místech volný přístup k řece a prostor pro relaxaci vybavený mobiliářem a venkovními posilovacími stroji. V území bude současně zachováno biocentrum.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943