Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Vysočina
okres:Žďár nad Sázavou

žadatel Město Žďár nad Sázavou
dotace 21 719 061  Kč
z toho ERDF 21 719 061  Kč
místo realizace projektu Žďár nad Sázavou
začátek realizace 01.08.2013
ukončení realizace 31.07.2014

Projektový záměr:

Projekt řeší významné posílení nabídky turistické infrastruktury ve Žďáru nad Sázavou pro návštěvníky města, regionu a kraje Vysočina, a to vytvořením turisticky zajímavého celku, jenž bude složen ze tří propojených částí. Tato integrace jednotlivých částí do jednoho "balíku" nabídne návštěvníkovi ucelenou, aktivní a historicko-kulturní poznávací formu trávení volného času.
V porovnání se současným stavem (neexistence místa pro aktivní vyžití s více prvky na jednom místě, špatně dostupná památka UNESCO po ušlapaných pešinách ze SZ strany Zelené hory, chybějící propojení památky UNESCO a oblíbené naučné stezky) dojde díky projektu k vytvoření turistického produktu s nadregionálním významem pro cestovní ruch, jenž se nevyskytuje nikde v kraji Vysočina.
Předmetem projektu a žádosti o dotaci je vytvoření volnočasového areálu v oblasti u Pilské nádrže. Ostatní dvě části nejsou přemětem žádosti (druhá bude zbudována na vlastní náklady města a třetí propojovací část již zbudována byla).Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943