Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Revitalizace prístupové komunikace ke kulturní památce - kostel sv.Barbory v Adamove

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Město Adamov
dotace 6 892 727  Kč
z toho ERDF 6 892 727  Kč
místo realizace projektu Adamov
začátek realizace 01.02.2014
ukončení realizace 30.04.2015

Projektový záměr:

Podstatou projektu zatraktivnění a zvýšení návštěvnosti národní kulturní památky Světelský oltář umístěný v kostele sv. Barbory v Adamově a také zvýšení bezpečnosti pohybu pěších a cykloturistů, rozšíření nabídky služeb a infrastruktury pro turisty i zlepšení estetiky nejbližšího okolí památek.
Předmětem projektu je rekonstrukce a zkvalitnění celkem cca 3600 m2 ploch, z toho 580 m2 pro pěší, 380m2 ploch smíšených,1050 m2 zpevněných ploch komunikací včetně vytvoření nových 16 ks parkovacích míst (z toho 3 ks ZTP, 1 ks matky s dětmi); cca 1590 m2 ploch zeleně včetně mobiliáře (lavičky, stojany na kola, informační tabule, odpadk.koše.), zpřístupnění WC pro návštěvníky a vytvoření zázemí pro průvodce.
Světelský oltář je evropským řemeslným unikátem, který láká i zahraniční turisty a návštěvníky; specifikem projektu je jeho začlenění do produktu CR "Poutní místa v Moravském krasu" a propagace.
Projekt je určen pro domácí a zahraniční turisty a návštěvníky; poutníky, školy a odborníkyVíte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943