Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/152 Jamolice - hranice kraje Vysočina

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Znojmo

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 22 546 055  Kč
z toho ERDF 22 546 055  Kč
místo realizace projektu Jamolice
začátek realizace 01.02.2014
ukončení realizace 30.04.2015

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II.třídy II/152 v extravilánovém úseku od konce zástavby obce Jamolice po hranici krajů - kraje Jihomoravského a kraje Vysočina. Celková délka rekonstruovaných komunikací je 1,785 km.
Tato stavba přímo navazuje na již zrelizované nebo právě realizované úseky:
Ivančice most 152-028.
II/152 Ivančice - Polánka
II/152 Polánka - Jamolice
a úsek v přípravě:
II/152 Jamolice, průtah.
Komunikace II/152 je dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje a Návrhové kategorizace krajských silnic tahem krajského významu a významnou spojnicí se sousedním krajem Vysočina.
Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně-technický stav silnice II/152. Vzhledem k intenzitám dopravy je současný dopravně-bezpečnostní stav komunikace je nevyhovující.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943