Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/391 Žďárec mosty 391-003,391-004

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 11 992 063  Kč
z toho ERDF 11 992 063  Kč
místo realizace projektu Žďárec
začátek realizace 30.08.2013
ukončení realizace 31.08.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/391 v extravilánovém a intravilánovém úseku obce Žďárec, včetně rekonstrukce 2 mostů ev.č. 391-003 a 391-004. Celková délka rekonstruovaných komunikací je 0,284 km.
Silnice II/391 je významnou komunikací vzhledem ke spojení se sousedním krajem Vysočina. Je součástí celistvého tahu Velké Meziříčí (dálnice D1) - Křižanov - hr.kraje - Žďárec - Tišnov tvořeného silnicemi II/360, II/391 a II/389 a zajišťujícího oblasti Tišnovska spojení s krajem Vysočina a přímé napojení na mezinárodní silniční síť TEN-T.
Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav mostních objektů ev.č. 391-003 a 391-004, nevhodné šířkové uspořádání navazující komunikace a její špatný stavebně-technický stav.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939