Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou - 2.etapa

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Havlíčkův Brod

žadatel Město Ždírec nad Doubravou
dotace 7 420 378  Kč
z toho ERDF 7 420 378  Kč
místo realizace projektu Ždírec nad Doubravou
začátek realizace 30.06.2013
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

Předmětem a cílem realizace investičního projektu je komplexní rekonstrukce a revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou. Současné náměstí se nachází v samém srdci města a zcela nevyhovuje požadavkům na účelové a atraktivní veřejné prostranství, neboť jeho podoba zůstala zachována bez větších rekonstrukcí od 70. let 20. století. Celková revitalizace bude řešena včetně kabelového vedení NN 1 kV společně s rekonstrukcí a modernizací veřejného osvětlení náměstí. Všechny projektem dotčené parcely se nachází v katastrálním území a ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Řešené území v rámci realizace projektu zaujímá přibližně 6 840 m2.
V blízkosti náměstí se již v současné době nachází celá řada podnikatelských subjektů a řemeslníků. Projekt přináší výhody nejen pro všechny občany města a blízkého okolí, turisty, návštěvníky města, projíždějící, ale také podporuje rozvoj současných i nových podnikatelských aktivit.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939