Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Revitalizace ulice Lipová v Náměšti nad Oslavou, II.etapa

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.2 - Rozvoj regionálních středisek
kraj:Vysočina
okres:Třebíč

žadatel Město Náměšť nad Oslavou
dotace 2 133 664  Kč
z toho ERDF 2 133 664  Kč
místo realizace projektu Náměšť nad Oslavou, Lipová
začátek realizace 01.08.2013
ukončení realizace 31.08.2014

Projektový záměr:

Projekt významně rozšiřuje kvalitu již zrealizovných projektů a zajišťuje jeho komplexnost. Cílem předloženého projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení zájmu investic podnikatelských subjektů v dané lokalitě ulice Lipová II. etapa,která je klíčovou oblastí pro rozvoj města.Projektem bude zrealizována technická a doprovodná infrastruktura, parkovací stání,rekonstrukce chodníků pro pěší, revitalizace zeleně a následného osazení mobiliářem s cílem zvýšit atraktivitu městského prostředí pro obyvatele regionu, města, turisty a podnikatele. Dokončením celkové revizalizace významného rozvojového území města se zvýší komfort cílovým skupinám a bezpečnost chodců.Z důvodu šířky Masarykova náměstí a přítomnosti MPZ zde nelze nová parkoviště vybudovat. Vytvoření nových parkovacích míst na ulici Lipová se projeví pozitivně i na odlehčení neregulovaného parkování na Masarykově nám.



Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943