Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Logopedická třída - stavební úpravy objektu MŠ Opatovice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.2 - Rozvoj regionálních středisek
kraj:Jihomoravský
okres:Vyškov

žadatel Mateřská škola Opatovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
dotace 785 828  Kč
z toho ERDF 785 828  Kč
místo realizace projektu Opatovice
začátek realizace 01.09.2013
ukončení realizace 30.09.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je technické zhodnocení a výstavba specializované učebny (přebudováním bývalého služebního bytu) s vnitřním vybavením v MŠ Opatovice. Projekt bude zacílen na výuku dětí s logopedickými vadami. V současnosti je naplněna maximální kapacita mateřské školy a není možné zde s ohledem na omezené prostory realizovat moderní výuku. V následujících letech dojde ve městě Vyškov k navýšení počtu dětí ve věku 2-6 let, a proto je záměrem školky vybudovat moderní prostory s dostatečnou kapacitou pro realizaci výuky. Cílem projektu je vybudování moderní učebny a zvýšení kvality poskytované výuky pro děti s vadami řeči. Přínosem projektu je rozšíření kapacity MŠ o 12 míst a zkvalitnění výuky s použitím moderních učebních pomůcek. Díky realizaci projektu dojde také k zatraktivnění MŠ pro místní děti.  Zájmovým územím je město Vyškov (zejména část Opatovice), za širší zájmové území mohou být považovány okolní obce, jejichž občané mohou výstupy projektu také využívat.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943