Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.2 - Rozvoj regionálních středisek
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Město Telč
dotace 10 839 458  Kč
z toho ERDF 10 839 458  Kč
místo realizace projektu Telč, Masarykova
začátek realizace 01.04.2014
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na ZŠ Masarykova Telč. Žadatelem o dotaci bude Město Telč, které je zřizovatelem tohoto školského zařízení.
Předkládaný projekt vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školství ve městě Telči, projekt je zahrnut ve Fondu projektů města Telče. Realizace projektu byla odsouhlasena Radou Města Telče.
Projekt řeší nevyhovující stav odbborné výuky na škol, jde jednak o nevyhovující zázemí učeben, tak i o chybějící vybavení odborných učeben. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na základní škole. Odborné učebny budou lokalizovány ve třetím podlaží budovy školy. Stávající učebny 3.NP projdou stavební rekonstrukcí a budou přizpůsobeny pro odborné předměty. Učebny budou vybaveny specifickými výukovými pomůckami, které budou pro výuku názornější.
Projekt je určen pro žáky a pedagogy školy, v současné době má škola 358 žáků.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943