Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/379 Tišnov - Lipůvka, stavba Nuzířov - Lipůvka

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 11 787 631  Kč
z toho ERDF 11 787 631  Kč
místo realizace projektu Lipůvka
začátek realizace 30.11.-1
ukončení realizace 30.11.-1

Projektový záměr:

Projekt řeší rekonstrukci silnice II. třídy II/379 v extravilánovém úseku mezi Nuzířovem a Lipůvkou. Celková délka rekonstruované komunikace je 1,88 km. Tato stavba přímo navazuje na rekonstrukci silnice v průtahu obcí Lipůvka (v přípravě).
Silnice II/379 je dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje a Návrhové kategorizace krajských silnic tahem krajského významu.
V rámci úseku Nuzířov - Lipůvka je řešena komplexní rekonstrukce silnice, bez směrových a výškových a parcelních změn.
Projekt se zaměřuje především na stavebně-technické a bezpečnostní parametry komunikací a na negativní dopady těchto komunikací na životní prostředí a obyvatele okolních obcí.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939