Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Zvýšení kvality výuky ZŠ a MŠ Kamenice n. L.

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Pelhřimov

žadatel Město Kamenice nad Lipou
dotace 3 310 430  Kč
z toho ERDF 3 310 430  Kč
místo realizace projektu Kamenice nad Lipou
začátek realizace 01.01.2014
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Předmětem realizace projektu je především zkvalitnění výuky na dvou vzdělávacích zařízeních = základní a mateřské škole v Kamenici nad Lipou. Interaktivní způsob výuky začal býl zaváděn již v roce 2012, kdy ZŠ získala prostředky z program OPVK na pořízení 2 interaktivních tabulí s příslušenstvím. Realizací projektu dojde k pořízení 10 ks interaktivních tabulí na ZŠ a 3 kusů na MŠ. V souvislosti s realizací projektu budou také pořízeny pomůcky do fyzikální učebny a bude rekonstruována nevyhovující podlaha tělocvičny.
Projekt je také zaměřen na zvýšení bezpečnosti dětí ZŠ i MŠ, pořízením moderního a bezpečného vybavení, vytvořením dopadových ploch pod herní prvky na zahradě MŠ. Výrazným přínosem projektu je pomoc se začleněním handicapovaných žáků do výuky pořízením speciálního výbavení. ZŠ i MŠ má totiž jako málo zařízení v okolí specializované třídy na výuku různě postižených dětí. Všechny aktivity projektu směřují k dlouhodobému rozvoji vzdělávacích zařízení a zvýšení kvality služeb.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943