Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Brno - venkov

žadatel Městys Lomnice
dotace 3 737 040  Kč
z toho ERDF 3 737 040  Kč
místo realizace projektu Lomnice
začátek realizace 09.07.2014
ukončení realizace 15.01.2014

Projektový záměr:

Jedná se o modernizaci a rekonstrukci stávajícího školního hřiště na víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bude využíváno základní a mateřskou školou pro výuku tělesné a sportovní výchovy stanovené učebními osnovami.
Stávající hřiště sestává z asfaltového běžeckého oválu uvnitř, kterého je travnaté fotbalové hřiště. Stávající běžecký ovál zůstane zachován, taktéž bude zachováno stávající pískové doskočiště. Uvnitř běžeckého oválu je navrženo nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a travnatá plocha určená pro osazení herních prvků pro děti.
Víceúčelové hřiště bude využíváno především pro potřeby výuky tělesné a sportovní výchovy ZŠ, ZUŠ a MŠ. V čase mimo vyučování, zejména o víkendech, bude umožněn bezplatný přístup veřejnosti z městyse Lomnice a mikroregionu Lomnicko.
Pozemek školního hřiště je rovinatý a je dobře přístupný z místní komunikace. Realizací projektu nevznikají žádné další nároky na technickou a dopravní infrastrukturu ani nároky na nová parkovací stání.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943