Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Modernizace a rozšíření ZŠ Přibyslav

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Havlíčkův Brod

žadatel Město Přibyslav
dotace 15 965 833  Kč
z toho ERDF 15 965 833  Kč
místo realizace projektu Přibyslav
začátek realizace 01.11.2013
ukončení realizace 30.04.2015

Projektový záměr:

Záměrem investora je zkvalitnění prostředí stávající školy a navýšení její kapacity bez přerušení chodu školy. Cestou k naplnění cíle modernizace  a rozšíření je vybudování nových školních pavilonů a dále následná rekonstrukce stávajících objektů školy. Projekt byl koncipován jako 4 etapový s tím, že v době přípravy projektové dokumentace nebylo uvažováno s využitím dotace, neboť v daném období se nepředpokládalo vyhlášení výzvy se zaměřením na vzdělávací infrastrukturu. Dalším důvodem  rozložení realizace do delšího časového období byla finanční náročnost celého projektu. Zhotovitel stavebních prací byl vybrán pro 1. a 2. etapu a tyto 2 etapy byly soutěženy jako celek. Tato první polovina projektu již je realizována a není součástí projektu pro získání dotace. Tou je až druhá polovina, sestávající z 3.- 4. etapy, která bude pro výběrové řízení rovněž soutěžena jako samostaný celek.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943