Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Úpravy ploch u KD a k nádraží v Hamrech nad Sázavou

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Žďár nad Sázavou

žadatel Obec Hamry nad Sázavou
dotace 8 964 785  Kč
z toho ERDF 8 964 785  Kč
místo realizace projektu Hamry nad Sázavou
začátek realizace 01.10.2013
ukončení realizace 31.01.2015

Projektový záměr:

Projekt "Úpravy ploch u KD a k nádraží" reaguje na dvě prioritní potřeby. V prvé řadě řeší problém neexistence významného veřejného prostranství - návsi či náměstíčka, v druhé reaguje na potřeby obce v oblasti chybějící infrastruktury pro vzdělávání. Oba problémy projekt řeší společně v rámci jednoho území, a to po veřejné diskusi a zapojení obyvatel obce.
Projekt vytváří zcela nové centrum. K tomu využívá dosud nezastavěné prostranství v blízkosti OÚ, KD, ZŠ, MŠ a zastávek vlaku i autobusu. V tomto území, které je částečně možno považovat za brownfield (býv. pískovna), jsou navrženy úpravy ploch kolem kulturního domu, parková úprava bývalé pískovny u nádraží (včetně vybudování dětského hřiště), vybudování hřiště pro míčové hry v prostoru lesoparku, úprava zeleně lesoparku a vybudování parkování za objektem ZŠ a tělocvičny. Hřiště pro míčové hry bude sloužit především pro potřeby ZŠ a je situováno hned vedle budovy. Díky tomu odpadnou náklady na zřízení zázemí pro toto sportoviště.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943