Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Třebíč

žadatel Městys Okříšky
dotace 3 689 405  Kč
z toho ERDF 3 689 405  Kč
místo realizace projektu Okříšky
začátek realizace 02.09.2013
ukončení realizace 01.10.2014

Projektový záměr:

Městys Okříšky zřizuje Mateřskou školu a Základní školu Okříšky. Obě instituce představují důležitou součást vzdělávací infrastruktury městyse a spádové oblasti. Stávající materiální a technické vybavení institucí je však již zastaralé a nevyhovuje moderním požadavkům na vzdělávání. Také prostředí okolo budov MŠ a ZŠ neumožňuje zajištění bezpečného pohybu dětí a nevyhovuje potřebám školních a mimoškolních aktivit.
Předmětem projektu je realizace čtyř aktivit:
- Modernizace odborných učeben Základní školy- učebna chemie, fyziky, laboratoř, PC učebna, cvičná kuchyňka, dílna, tělocvična a gymnastický sál.
- Nákup a instalace herních a tělocvičných prvků v okolí MŠ a ZŠ
- Výstavba zálivu umožňujícího bezpečné parkování autobusů, přepravujících děti při školních i mimoškolních aktivitách
Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na 288 žáků ZŠ, 78 žáků MŠ, 30 pedagogů MŠ a ZŠ, aktivních sportovců (cca 180 osob) a veřejnosti (cca 200 osob).Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943