Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Přístavba mateřské školky - jedné třídy

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Město Újezd u Brna
dotace 3 561 844  Kč
z toho ERDF 3 561 844  Kč
místo realizace projektu Újezd u Brna
začátek realizace 01.01.2014
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

V obci Újezd u Brna se nachází pouze jedna MŠ, která není schopna uspokojit poptávku po umístění dětí. Potřeba míst v MŠ se
neustále zvyšuje spolu s populačním růstem v obci, v rámci rozvoje obce. Nárůst poptávky částečně vychází i z nedostačující
kapacity MŠ v okolních obcích.
Předmětem projektu je přístavba jedné třídy pro 25 dětí ke stávající MŠ. Z důvodu navýšení kapacity budou přijati 2 noví pedagogové.
Cíle projektu:
1. Zvýšit kapacitu mateřské školy
2. Zvýšit rozsah péče o děti předškolního věku
3. Zvýšit atraktivitu města pro mladé rodinyVíte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943