Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Masarykovy základní školy Vracov

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Hodonín

žadatel Město Vracov
dotace 4 275 132  Kč
z toho ERDF 4 275 132  Kč
místo realizace projektu Vracov
začátek realizace 01.11.2013
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Náplní projektu je vybudování víceúčelového sportoviště v areálu Masarykovy základní školy ve Vracově. Stávající plocha, na níž bude sportoviště vystavěno, je na pozemku obce Vracov. Navržené řešení vychází ze snahy o modernizaci a maximální funkčnosti stávajícího areálu a vybudování komplexní sportovně relaxační zóny. Realizace projektu - stavby je jednoetapová. Stavba je řešena bezbariérově.
Nyní je objekt ve své podobě využíván jen pro potřeby ZŠ v hodinách tělesné výchovy. Širší využití prozatím tento areál nepovoluje. Realizací projektu dojde k rekonstrukci a modernizaci areálu, tak aby mohl sloužit nejenom žákům základní školy, ale také veřejnosti.
V areálu bude možné provozovat atletiku, malou kopanou, volejbal, nohejbal, florbal a streetbal a další sporty. Areál bude obsahovat běžeckou dráhu, potřebný mobiliář pro uvedené sporty a bude také doplněn o základní mobiliář herních prvků pro nejmenší děti.
Předkládaný projekt je součástí širšího komplexu naplánovaných aktivit.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943