Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Digitalizované přírodovědecké centrum se zaměřením na pracovní činnosti pro ZŠ Lysice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Základní škola Edvarda Beneše Lysice
dotace 3 541 440  Kč
z toho ERDF 3 541 440  Kč
místo realizace projektu Lysice
začátek realizace 01.11.2013
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Projekt je zaměřen na realizaci celkové rekonstrukce učeben fyziky,chemie,přírodopisu a technických prací na ZŠ Edvarda Beneše Lysice. Současné vybavení těchto odborných učeben nevyhovuje technickým požadavkům moderní výuky,je zastaralé a nevyhovující. Zařízení a vybavení nebylo obměněno několik desítek let,z podstatné části je zcela nefunkční.
Cílem rekonstrukce je změna dispozic učeben, vybavení novým a funkčním zařízením včetně digitalizace jednotlivých učeben, doplnění moderních technologií, zařízení a pomůcek.
Tyto učebny jsou využívány žáky ZŠ Lysice, která je druhou největší ZŠ na okrese Blansko. Školu navštěvuje přibližně 461 žáků, z toho tvoří 2/3 žáci dojíždějící z 30-ti přilehlých obcí. Velká spádovitost k ZŠ zajišťuje udržitelnost počtu žáků školy. Na ZŠ probíhá výuka ve 20 standardních a 3 specializovaných třídách (pro děti s mentálním postižením a opožděním- autisté,střední tělesné a mentální postižení)Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939