Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Škola pro život

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Hodonín

žadatel Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace
dotace 1 925 907  Kč
z toho ERDF 1 925 907  Kč
místo realizace projektu Žeravice
začátek realizace 01.07.2013
ukončení realizace 31.01.2015

Projektový záměr:

Naše škola je vesnická škola rodinného typu, je integrované zařízení ZŠ a MŠ s počtem 117 žáků. Integrujeme i 4 žáky mentálně postižené. Zákládáme si na tom, že jako menší škola s nižšími počty žáků ve třídách se můžeme svým žákům věnovat individuálně a věnovat jim více času než školy s vysokými počty žáků. Bohužel nám chybí pomůcky i vybavení a máme jen jednu odbornou učebnu. Chtěli bychom žákům vytvořit podnětné a příjemné prostředí s velkým množstvím didaktických, interaktivních a elektronických pomůcek. Prostřenictvím modernizace a kvalitního vybavení školy, vybudováním 6 odborných učeben a prostřednictvím nových metod a nástrojů chceme docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole. Chceme se zaměřit na vzdělávání se v technických a řemeslných oborech, aby se žáci seznámili s těmito obory teoreticky i prakticky. Našim velkým cílem je uplatnění našich žáků na trhu práce, chceme je motivovat pro celoživotní vzdělávání. Projekt je určen žákům školy, ale i občanům obce.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943