Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Modernizace školství v obci Osová Bítýška

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Žďár nad Sázavou

žadatel Obec Osová Bítýška
dotace 5 460 823  Kč
z toho ERDF 5 460 823  Kč
místo realizace projektu Osová Bitýška
začátek realizace 01.03.2014
ukončení realizace 14.11.2014

Projektový záměr:

Záměrem žadatele, tj. obce Osová Bítýška, je snaha o modernizaci školství v obci Osová Bítýška. Předkládaný projekt se dotkne zkvalitnění vzdělávacích podmínek a to jak v předškolním zařízení, tak i v základní škole. Žadatelem o dotaci a realizátorem projektu je Obec Osová Bítýška, která je zřizovatelem vzdělávací příspěvkové organizace. Hlavním důvodem je i ta skutečnost, že obec je vlastníkem předmětných budov.
Projekt řeší současný nevyhovující stav v oblasti výuky na základní a mateřské škole. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na základní škole. V rámci realizace projektu dojde ke vzniku nové multimediální učebny, stávající odborné učebny budou dovybaveny chybějícími učebními pomůckami. V rámci investic do školství dojde k instalaci venkovního výtahu, který zajistí bezbariérovost celé budovy školy.
Základní školu navštěvuje 207 žáků a mateřskou školu 56 dětí.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943