Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Stavební úpravy objektu ZŠ a vestavba do půdního prostoru

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Havlíčkův Brod

žadatel Městys Havlíčkova Borová
dotace 4 578 964  Kč
z toho ERDF 4 578 964  Kč
místo realizace projektu Havlíčkova Borová
začátek realizace 01.01.2014
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Předmětem realizace předkládaného projektu je především rekonstrukce půdních prostor Základní školy v Havlíčkově Borové, které vznikly realizací 1. etapy stavebních úprav objektu ZŠ. Hlavním cílem projektu je tedy vestavba cvičebních prostor o velikosti 25x16 m primárně pro výuku tělesné výchovy žáků ZŠ, ale i MŠ. Cvičební prostory budou vybaveny potřebným nářadím a náčiním, včetně horolezecké stěny. Ve stávajících nevyhovujících cvičebních prostorách, které jsou provizorně vytvořeny z jedné učebny o rozměrech 12x6 m, bude nově vybudována malá posilovna, která podpoří zdravý životní styl starších žáků ZŠ, ale i místních občanů a zájmových, především sportovních spolků a klubů. V nově vybudovaných prostorách bude také možné realizovat různě zaměřené - vzdělávací, sportovní, kulturní či jiné akce. V odpoledních hodinách, kdy neprobíhá výuka, budou prostory využívat žáci navštěvující školní družinu, ale také zájmové, sportovní a jiné spolky a kluby působící v Havlíčkově Borové a okolí.

 Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943