Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Modernizace a inovace výukového systému ZŠ Jemnice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Třebíč

žadatel Město Jemnice
dotace 2 921 832  Kč
z toho ERDF 2 921 832  Kč
místo realizace projektu Jemnice
začátek realizace 01.01.2014
ukončení realizace 31.12.2014

Projektový záměr:

Předmětem realizace projektu je zavedení inovovaného výukového systému na ZŠ v Jemnici. Konkrétně projekt reaguje na snižující se počet žáků na ZŠ z důvodu nižší porodnosti, kdy je nutné v návaznosti na zajištění vysoké kvality výuky zvýšit počet žáků v jedné třídě z 22 na 30 sloučením tří současných tříd do dvou nových tříd. Této podstatné změně vzdělávacího systému je třeba přizpůsobit jednotlivé učebny a další prostory ZŠ. Nově budou vytvořeny kmenové třídy po žáky na obou stupních ZŠ, kde budou žáci trávit většinu času. Přemisťovat se budou jenom na odborné předměty - jazyky, chemii, praktické vyučování, fyzika, přírodopis. V rámci realizace projektu budou vytvořeny dvě nové projektové učebny a učeba pro výuku jazyků. Novému počtu žáků ve třídách je třeba dále přizpůsobit vytápění ve třídách, podlahy, osvětlení, vybavení nábytkem - lavice, skříně, židle. Nové učebny budou vybaveny interaktivní technikou, jedna učebna PC pracovišti. Budou upraveny sprchy, podlaha v tělocvičně, šatnyVíte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960