Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Inovace, modernizace a kvalita na ZŠ Rajhrad

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Základní škola T.G. Masaryka Rajhrad, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
dotace 2 960 778  Kč
z toho ERDF 2 960 778  Kč
místo realizace projektu Rajhrad
začátek realizace 14.11.2013
ukončení realizace 31.07.2014

Projektový záměr:

Cílem projektu je zkvalitnění výuky a vzdělávání žáků pomocí modernizace stávajících kmenových tříd a jejich vybavení audio a PC technikou. Projektem navazujeme na předcházející projekt Modernizace výuky na ZŠ Rajhrad, kterým byla zmodernizována a zkvalitněna výuka v odb.učebnách. Protože je neustálý nárůst počtu žáků v Rajhradě i v okolních spádových obcích, budeme postupně umisťovat některé třídy do odb. učeben. Proto chceme, aby i v kmenových třídách byla možná kvalitní výuka odborných předmětů.Výměnou stávajících nevyhovujících tabulí Dubno za keramické interaktivní tabule reagujeme na požadavky rodičů na hygienické podmínky výuky ve třídách.
V projektu chceme zmodernizovat hřiště pro žáky 1.-3. třídy na budově Masarykova, které je využíváno i školní družinou a mateřskou školou.
V rámci projektu vytvoříme 17 nových produktů - 17 kmenových učeben bude mít možnost využívat veškeré výukové programy z odborných učeben. Tento projekt vychází z potřeb ŠVP "Škola - základ života".Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960