Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse Stonařov

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Městys Stonařov
dotace 5 249 373  Kč
z toho ERDF 5 249 373  Kč
místo realizace projektu Stonařov
začátek realizace 01.10.2013
ukončení realizace 31.08.2014

Projektový záměr:

Městys Stonařov leží podél hlavní silnice I/38, dřívější jedinou spojnicí mezi Prahou a Vídní. Tato skutečnost ovlivnila i charakter dispozice obce. Domy jsou situovány podél silnice a chybí zde typické centrum (náves či náměstí). Za centrum obce se v současné době považuje okolí kulturního domu, který leží zhruba v geometrickém středu obce. Toto centrum, ale pochází ze sedmdesátých let a potřebuje rekonstrukci, aby lépe vyhovovalo potřebám dnešní doby. Předkládaný projekt řeší dobudování centra městyse, v jehož rámci se navýší kapacita parkovacích ploch, dobudují se bezbariérové přístupy do veřejných budov, vznikne nová klidová zóna s možností pořádání velkých společenských akcí, kde se mohou shromažďovat občané i návštěvníci městyse. Zvýší se bezpečnost u autobusových zastávek, které budou přestěhovány. Estetické zlepšení centra městyse přispěje ke zvýšení integrity a posílí stabilizaci osídlení.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960