Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Inovace pro zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ obce Bořetice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Břeclav

žadatel Město Bořetice
dotace 3 665 173  Kč
z toho ERDF 3 665 173  Kč
místo realizace projektu Bořetice
začátek realizace 01.04.2014
ukončení realizace 15.12.2014

Projektový záměr:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání v rámci základní a mateřské školy v Bořeticích. Hlavním cílem projektu je právě zkvalitnění výuky v obci, vedlejším cílem je podpora volnočasových aktivit. Z větší části se projekt týká budovy základní školy, kde by mělo dojít k rekonstrukci a  vybavení tří učeben a k rekonstrukci sociálního zařízení v 1. NP. Každá učebna bude zaměřena na jiný předmět výuky, čemuž bude odpovídat i její vybavení. Učebna v 1. NP bude sloužit pro účely výuky hudební výchovy. V případě učeben v 2. NP se bude jednat o jazykovou učebnu a učebnu výtvarné výchovy. V prostorách školy by v rámci projektu mělo také dojít k výstavbě víceúčelového hřiště, které bude využíváno při výuce tělesné výchovy. Prostor mateřské školy bude projektem dovybaven lezecí stěnou. Výstupy projektu budou sloužit zejména žákům základní a mateřské školy v rámci povinné výuky, dále také v rámci volnočasových aktivit a okrajově budou také využívány veřejností (víceúčel. hřiště).Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960