Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Úprava veřejného prostranství v obci Tasovice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Znojmo

žadatel Obec Tasovice
dotace 3 423 555  Kč
z toho ERDF 3 423 555  Kč
místo realizace projektu Tasovice
začátek realizace 06.01.2014
ukončení realizace 30.06.2014

Projektový záměr:

Cílem projektu je zvýšení estetičnosti a kvality venkovského prostředí obce Tasovice. K naplnění tohoto cíle povedou aktivity projektu, které spočívají v realizaci úprav veřejného prostoru, který je komunikací rozdělen na dvě části.
Lokalita B je řešena jako klidová zóna se zelení a mobiliářem určená pro odpočinek nebo setkávání občanů obce. Na lokalitu bude navazovat parkovací plocha, která bude využitelná také např. pro stánkový prodej v době jarmarků, či jako shromaždiště při společenských a kulturních událostech, probíhajících v průběhu roku v obci.
Lokalita A Je navržena jako zóna s omezeným provozem. Ve spodní části lokality dojde k vybudování parkovacích stání na které navazuje místní komunikace, jejíž povrch bude rekonstruován. Místní komunikace je lemována opěrnou zdí se zábradlím v havarijním stavu. V rámci projektu dojde k opravě zdí a instalaci zábradlí splňujícího bezpečnostní normy. U přechodu pro chodce bude zbudováno schodiště propojující jižní a severní části obce.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960