Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Rozšíření kapacity Základní a mateřské školy Starovičky

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Břeclav

žadatel Obec Starovičky
dotace 639 715  Kč
z toho ERDF 639 715  Kč
místo realizace projektu Starovičky
začátek realizace 01.04.2014
ukončení realizace 15.09.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je zvýšení kapacity prostor Základní a mateřské školy Starovičky prostřednictvím stavebních investic - vybudování nové třídy MŠ a dětského hřiště, učebny pro praktickou výuku ZŠ (dílny) a prostor s touto investicí souvisejících - sociální zázemí, skladové prostory a vyvolané investice nutné pro splnění požárně bezpečnostních norem k provozu (požární schodiště, hlásiče apod.) a prostřednictvím investic do vybavení nezbytného k provozu předmětu projektu.Nutnost zvýšení kapacity mateřské školky vyplývá z demografického vývoje, stávajícího stavu a z plánované budoucí výstavby. Vytvoření výukového prostoru učebny pro praktickou výuku a dětského hřiště představuje investici do zkvalitnění výuky.
Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje a stabilizace občanské vybavenosti obce Starovičky se zaměřením na vzdělávací infrastrukturu pro děti předškolního a školního věku a zvýšení atraktivity obce pro mladé rodiny v návaznosti na plánovanou další výstavbu rodinných domů.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960