Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Zvýšení kapacity mateřské školky v Březí u Mikulova

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Břeclav

žadatel Obec Březí
dotace 2 956 755  Kč
z toho ERDF 2 956 755  Kč
místo realizace projektu Březí
začátek realizace 01.04.2014
ukončení realizace 31.08.2014

Projektový záměr:

Cílem projektu navýšení kapacity mateřské školky tak, aby byla splněna zejména vyhláška o hygienických požadavcích na prostor a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí. K naplnění cíle dojde prostřednictvím realizace stavebních prací spočívajících v přístavbě, která bude navazovat na stávající budovu MŠ a rozšíří tak plochu herny a sociálního zařízení. Důvodem nutnosti navýšení prostorové kapacity objektu je v současnosti neodpovídající plocha na jedno dítě dle platných hygienických norem. Výjimka, udělená Krajskou hygienickou stanicí, na základě které probíhá stávající provoz MŠ je časově omezena do 30.6.2014. Přístavbu je tedy nutné realizovat tak, aby již ve školním roce 2014/2015 byly k dispozici kapacitně vyhovující prostory.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960