Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Modernizace zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ Olešnice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Město Olešnice
dotace 5 388 126  Kč
z toho ERDF 5 388 126  Kč
místo realizace projektu Olešnice
začátek realizace 01.11.2013
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

Cílem projektu je modernizace dlouhodobě nevyhovujícího zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ Olešnice, které významně pomůže ke zkvalitnění výuky předmětů orientovaných na technické a praktické učební obory.
Hlavním problémem je morální zastarání technického zázemí, které neodpovídá nastupujícímu trendu podpory technického vzdělávání a praktického vyučování.
Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ a MŠ Olešnice (celkem 307 žáků ZŠ, z toho 151 na 1. stupni, 156 na 2. stupni a 84 dětí MŠ).
Cíl projektu bude dosažen realizací naplánovaných klíčových aktivit.
Výstupem projektu bude: 1 nová učebna pro pěstitelské práce a praktickou výuku (vč. WC a skladu nářadí), 1 nová školní zahrada ZŠ a koutek živé přírody pro MŠ, 1 modernizovaná učebna fyziky pro výuku elektrotechniky a VT, 1 modernizovaná učebna dílen pro práci s kovem a dřevem, 1 nový sklad dílen a pěstitelských prací, 1 modernizovaná učebna cvičné kuchyně, bezbariérový přístup k dílnám a učebně pěstitelských prací včetně soc. zázemí.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943