Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Revitalizace centrální části obce Hodice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Obec Hodice
dotace 3 029 849  Kč
z toho ERDF 3 029 849  Kč
místo realizace projektu Hodice
začátek realizace 01.02.2014
ukončení realizace 31.01.2014

Projektový záměr:

Předmětem předkládaného projektu je řešení nevyhovujícího stavu veřejného prostranství v centru obce Hodice. Žadatel tj. Obec Hodice v minulosti realizovala drobné aktivity řešící revitalizaci centra obce, avšak realizace těchto aktivit byla omezena dostupnými finančními prostředky. V této chvíli zbývá k dokončení komplexní akce finančně nejnáročnější část, kterou obec není schopna zafinancovat ze svého rozpočtu. Záměrem obce je revitalizace zbývající části návsi, jedná se o severní stranu návsi. Díky realizaci tohoto projektu by došlo k dokončení komplexních úprav centra obce Hodice.
V rámci finální fáze komplexních úprav veřejného prostranství dojde k rekonstrukci místní komunikace, která bude po rekonstrukci využívána z části jako obslužná komunikace a z části bude určena pro pěší. V rámci realizace projektu dojde k modernizaci a rozšíření veřejného osvětlení. Další investice budou směrovány do revitalizace veřejné zeleně, jejíž součástí bude i parkový chodníček.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943