Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Revitalizace centra obce Drnovice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Obec Drnovice
dotace 3 320 865  Kč
z toho ERDF 3 320 865  Kč
místo realizace projektu Drnovice
začátek realizace 01.07.2013
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

Cílem projektu je vytvořit živé centrum obce v místě, které je svou polohou tomuto účelu předurčeno, ale v současnosti je zcela nevyužito. Záměrem je vytvořit podmínky pro sousedská setkávání v místě přirozeného průchodu obcí, místo pro kulturní, společenské i sportovní aktivity (vodní plocha v zimě). Klíčovým bodem je rekonstrukce a následné zatraktivnění břehů rybníka využitím dřevěných ploch zasahujících nad hladinu (molo pro kulturní aktivity a kaskáda pro přístup k vodě/ledu), důležitým prvkem je rekonstrukce dlážděných ploch před a za obecním úřadem, rekonstrukce přístupové komunikace, instalace nových prvků veřejného osvětlení, pořízení mobiliáře a vytvoření intimního prostředí u sochy sv. Antonína.
Práce budou provedeny odborným dodavatelem vzešlým z VŘ. Veškeré náklady projektu jsou způsobilé.
Realizace projektu významně zvýší atraktivitu středu obce, přitáhne do centra obyvatele a má potenciál vyvolat sekundární investice podnikatelských subjektů.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943