Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Stavební úpravy a přístavba Základní a mateřské školy Drnovice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Obec Drnovice
dotace 4 390 825  Kč
z toho ERDF 4 390 825  Kč
místo realizace projektu Drnovice
začátek realizace 13.07.2013
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

Obsahem projektu je rekonstrukce a přístavba budovy Základní a mateřské školy Drnovice včetně výstavby nového multifunkčního hřiště pro tělesnou výchovu. Rekonstrukcí v 2.NP stávající budovy vzniknou ze dvou kmenových tříd a skladu tři nové učebny - jedna počítačová a dvě tematicky zaměřené (přírodověda a výuka jazyků). Rekonstrukcí projde osvětlení a vytápění objektu. Druhou částí projektu je přístavba dvoupodlažní budovy, kde v 1.NP bude umístěna MŠ a ve 2.NP kabinet a kancelář, což zlepší podmínky pro výuku na ZŠ i komfort MŠ. Poslední částí projektu je výstavba hřiště pro TV, protože škola nemá vlastní prostory pro výuku TV a sportovní činnost.
Potřebnost projektu je dána demografickou situací, kdy stávající kapacita nestačí uspokojit poptávku po místech v MŠ ani ZŠ.
Práce budou provedeny odborným dodavatelem vzešlým z VŘ. Veškeré náklady projektu jsou způsobilé.
Realizace projektu významně zlepší podmínky pro vzdělávání a přispěje k efektivnějšímu provozu ZŠ a MŠ.



Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943