Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Modernizace odborných učeben Základní školy Rájec-Jestřebí

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Základní a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
dotace 2 220 819  Kč
z toho ERDF 2 220 819  Kč
místo realizace projektu Rájec-Jestřebí
začátek realizace 01.01.2014
ukončení realizace 26.11.2014

Projektový záměr:

Zásadním problémem školy je zastaralost učeben, které z velké části zůstaly nezměněny od roku 1963, kdy byla budova školy postavena. Za uplynulých 50 let pak došlo k velkému opotřebení nábytku a technického vybavení učeben, které je zároveň zastaralé vůči moderním učebním postupům (např. učebna fyziky nebo počítačová učebna). Kvalita vybavení učeben má podstatný vliv na míru zapojení žáků do výuky a zvýšení jejich zájmu o studium a následně na kvalitu jejich studijních výsledků. Proto bude naší snahou v rámci projektu zmodernizovat zastaralé výukové prostory a přizpůsobit je aktuálním požadavkům.
Realizace projektu přinese modernizaci odborných učeben fyziky a výtvarné výchovy, k níž náleží i keramická dílna, školní dílny a zřízení zcela nové počítačové učebny. Součástí projektu je také částečná obměna zařízení školní tělocvičny.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943