Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava - I. etapa

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Statutární město Jihlava
dotace 4 485 994  Kč
z toho ERDF 4 485 994  Kč
místo realizace projektu Jihlava
začátek realizace 02.09.2013
ukončení realizace 14.10.2014

Projektový záměr:

Projekt řeší regeneraci veřejných prostranství v Městské památkové rezervaci Jihlavy formou zpřístupnění a obnovení zanedbaných částí centra města. V rámci projektu dojde k zprůchodnění další části hradebního parkánu, jeho vybavení mobiliářem a herními a vzdělávacími prvky pro děti. V tomto území dále dojde k opravě stávajícího nevyhovujícího schodiště a části hradební zdi a bude vybudován nový průchod z centra města do lesoparku Malý Heulos a zpřístupněn dosud nevyužívaný prostor. Součástí komplexně řešeného území je obnovou kaple Olivetská hora na Jakubském náměstí s dosud nepřístupným podsklepením včetně rekonstrukce oplocení. Součástí projektu je i vybudování unikátních průhledů do podzemí na Masarykově náměstí.
Výstupy projektu jsou určeny pro širokou veřejnost zahrnující jak obyvatele města Jihlavy, tak jeho návštěvníky. Průchod revitalizovaným území hradebního parkánu bude částečně zpřístupněn i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, což dosud umožněno nebylo.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20065