Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - město

žadatel Statutární město Brno
dotace 9 764 863  Kč
z toho ERDF 9 764 863  Kč
místo realizace projektu Brno, Novolíšeňská
začátek realizace 01.09.2013
ukončení realizace 01.11.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Novolíšeňská v Brně. Projekt zahrnuje změnu povrchu futsalového hřiště včetně oplocení, změnu povrchu 2 volejbalových kurtů včetně oplocení a generální rekonstrukci šaten, sprch a WC stávající tělocvičny. Poslední aktivitou je přístavba, která bude navazovat stávající tělocvičnu a bude obsahovat cvičební sál a nové šatny včetně hygienického zázemí.
Poptávka po sportovním vyžití všeobecně vzrůstá, obzvlášť v Líšni, která patří mezi největší městské části v Brně. Nabídka stávajících sportovišť je zde omezená, proto by se realizací tohoto projektu zaplnila mezera v oblasti občanské vybavenosti této městské části.
Uskutečněním projektu dojde ke zkvalitnění a modernizaci materiálně-technického vybavení školy a k výraznému zlepšení a zdokonalení výuky tělesné výchovy a ke zkvalitnění nabídky využití volného času žáků v době mimo vyučování a zkvalitnění nabídky využití volného času široké veřejnosti.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20064