Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Mateřská škola Mozaika, Březinova 30, Jihlava

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Statutární město Jihlava
dotace 13 228 342  Kč
z toho ERDF 13 228 342  Kč
místo realizace projektu Jihlava, Březinova 30
začátek realizace 27.01.2014
ukončení realizace 30.11.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je navýšení nedostatečné kapacity mateřských škol v Jihlavě prostřednictvím stavebních úprav budovy stávající mateřské školy. Jedná se o rozšíření o jednu třídu a navýšení kapacity jednotlivých tříd na maximální možnou kapacitu dětí, dále provedení energeticky úsporných opatření a zpřístupnění budovy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V návaznosti na rozšíření kapacity bude upravena a nově vybavena kuchyně a sociální zařízení. Venkovní areál bude doplněn o nové lavičky a stojánkové pítko, do zahrady budou také umístěny nové herní prvky. Vybudováno bude parkoviště, kontejnerové stání a opraveny budou chodníky a komunikace.
Realizace projektu je podložena poptávkou ze strany obyvatel města, každoročně převyšuje poptávka po místech ve školkách nabídku. Realizací projektu bude navýšen počet míst ve školkách o 25.
Cílem projektu je slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj občanské vybavenosti včetně regenerace prostředí ve městě.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20065