Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Sáhněme si na fyziku - vybudování moderní učebny fyziky a elektroniky na VaSŠ Boskovice

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53
dotace 4 005 445  Kč
z toho ERDF 4 005 445  Kč
místo realizace projektu Boskovice, Hybešova 53
začátek realizace 01.07.2014
ukončení realizace 30.11.2014

Projektový záměr:

Odborná výuka fyziky a elektroniky na VaSŠ Boskovice v současné době probíhá v prostorách, které již zcela nevyhovují požadavkům na moderní a názornou výuku těchto předmětů či oblastí výuky. To má následně vliv na kvalitu výuky jako celku a není dosaženo požadovaného efektu při uplatnění absolventů na trhu práce. Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro odbornou výuku oborů na škole. Pružně tak reaguje na potřeby trhu práce a uplatnění současných technologií v praxi. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a technického zhodnocení učebny fyziky a elektroniky a jejího zázemí pro pedagogy a odborné vybavení. V rámci projektu bude pořízeno i moderní vybavení pro praktickou výuku. Kapacita učebny bude 30 žáků (studentů). Cílovou skupinou projektu jsou všichni studenti a žáci VaSŠ Boskovice, jelikož uvedené předměty se ve svých praktických aspektech dotýkají všech vyučovaných oborů. Aktivity projektu budou realizované ze strany žadatele, kterým je VaSŠ Boskovice.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20065