Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
2 0 3 3 C

Dodávka vybavení vnitřních prostor centra denních lázní Bliss Day Spa

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01394
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 770 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 1. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 15. květen 2015 11:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 7. květen 2015 12:37
Datum poslední úpravy (ROP JV): Středa, 6. květen 2015 08:56

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Město Hodonín
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín
Kontaktní osoba: Vrbka Jan
Telefon/fax: 420545120243
E-mail: j.vrbka@rts.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 7.5.2015 12:37:48 - Lhůta pro podání nabídek

Popis předmětu zakázky

Předmět veřejné zakázky je dodávka, instalace (popřípadě zprovoznění) kompletního vybavení interiérů 4 podlažní budovy Denních lázní. Jedná se zejména o nábytek, osvětlení a ostatní vybavení (např. turnikety, elektro vstupenky, žaluzie, dekorační látky, fény, madla, fototapety, police, zrcadla, háčky, odpadkové koše, dávkovače mýdla, držáky toaletního papíru, apod.). Dodané vybavení bude nové, nepoužité, nerepasované. Součástí dodávky je i doprava na místo určení a následný servis po celou dobu záruční lhůty.

Místo plnění

Lázně Hodonín

Místo pro podání nabídky

Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.)v sídle společnosti RTS, Lazaretní 13, 615 00 Brno, 2.NP, dveře č. 316.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

1 měsíc

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. V případě shody nabídkové ceny dvou či více nabídek, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky budou obsahovat shodné nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem podle §53 odstavec 3) ZVZ s přiloženými zákonem stanovenými doklady. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmeno a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; písmeno b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. § 50 odstavec 1 písmeno c) - ředložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. §56 odstavec 1 písmeno a) - Limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu pro část A veřejné zakázky je stanoven na nejméně 3 obdobné dodávky, kdy za obdobnou dodávku se považuje dodávka a instalace vnitřního vybavení o finančním objemu min. 3 mil. Kč pro každou z těchto dodávek. Limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu pro část B veřejné zakázky je stanoven na nejméně 2 obdobné dodávky, kdy za obdobnou dodávku se považuje dodávka a instalace odbavovacího a platebního systému o finančním objemu min. 600 tis. Kč pro každou z těchto dodávek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky tvoří různé druhy dodávek, jejichž dodávku mohou poskytnout různí dodavatelé, rozčlenil zadavatel předmět veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona, přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jakoukoliv část. Části veřejné zakázky tvoří:
ČÁST A Dodávka interiéru
ČÁST B Dodávka odbavovacího a platebního systému
Kompletní zadávací dokumentace včetně případných dodatečných infomrací je uveřejněna na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/Hodonin


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419